ColdStream® Cold Chain Manager Software

ColdStream® Cold Chain Manager is Sensitech’s software-applicatie via internet, met versies die gemaakt zijn om aan de specifieke behoeften van de levensmiddelen-, life sciences en chemische markten te voldoen. Deze applicatie voorziet in een veilig, gevalideerd en uitgebreid gegevensbeheersysteem voor het bekijken, opslaan, ophalen en analyseren van gedetailleerde verzendingsinformatie en kritieke tijd-en-temperatuur-gegevens van temperatuurgevoelige zendingen. Het maakt veilige toegang op afstand mogelijk tot gedetailleerde verzendinformatie, temperatuurhistorie, trendanalyse-rapportage en audit trails.

  • Versnelt het proces voor productvrijgave omdat tijd- en temperatuurgegevens direct beschikbaar zijn voor besluitvorming.
  • Volledig gedocumenteerd om klantvalidatie te ondersteunen voor de wettelijk verplichte gegevensopslag.
  • Automatische, gedateerde audit trail voor compleet gegevensbeheer.
  • Elektronische handtekeningen en wachtwoord-beveiligde gebruikersprofielen voor verhoogde beveiliging.

Life Sciences versie

  • Voldoet aan 21 CFR Part 11 richtlijn en voldoet aan de huidige Good Manufacturing Practices (cGMP)-richtlijnen voor elektronische gegevensopslag.
  • Voldoet aan U.S. Food & Drug Administration (FDA)-vereisten voor gegevensopslag van temperatuurinformatie van zendingen via een beveiligde, gehoste database; gezien als de "database of record."

Chemische versie

  • Voldoet aan 21 CFR Part 11 richtlijn en voldoet aan de huidige Good Manufacturing Practices (cGMP)-richtlijnen voor elektronische gegevensopslag.
  • Voldoet aan vereisten voor gegevensopslag van temperatuurinformatie van zendingen via een beveiligde, gehoste database; gezien als de “database of record” voor “out times.”