Als u het antwoord niet in onderstaande vragen kunt vinden, bel of mail ons dan voor hulp.

TempTale® Monitor vragen

Hoe registreert de TempTale monitor datums en tijden?
Wat is de responstijd van de TempTale monitor?
Wat zijn de verschillende alarmtypes?
Hoe worden TempTale monitors getest?

Hoe vaak moeten monitors worden gekalibreerd?
Kan een TempTale monitor in een interface worden geplaatst wanneer de monitor niet in gebruik is?
Kan ik de TempTale Dry Ice Probe monitor rechtstreeks in de droogijsomgeving plaatsen?
Wat is de verwachte levensduur van een TempTale monitor voor meervoudig gebruik?
Moet ik extra documentatie toevoegen voor het verzenden van TempTale monitoren per vliegtuig, in verband met de lithiumbatterijen?

Indicator vragen

Hoeveel dagen werken de temperatuurindicatoren?
Zijn de temperatuurindicatoren waterbestendig?
Wat zijn de drempeltemperaturen en –tijden voor het activeren van alarmen binnen de indicatoren?
Kan een TagAlert® indicator worden geprogrammeerd met minder dan vier alarmen?
Hoe nauwkeurig zijn de elektronische temperatuurindicatoren?
Wat is de responstijd van temperatuurindicatoren?
Leggen de indicatoren de tijd vast waarop alarmstatussen worden geactiveerd?
Hoe lees ik de functie AlarmAlert op de TagAlert af?
Kan de indicator worden geprogrammeerd in Fahrenheit?
Kan ik een temperatuurindicator hergebruiken of herprogrammeren?
Kan ik een TagAlert indicator stopzetten zodra die gestart is?
Kunnen indicatoren worden gebruikt in toepassingen met droog ijs?
Hoe valideert en verifieert Sensitech de prestaties van zijn indicatoren?

Strip Chart Recorder vragen

Is het normaal dat mijn strip chart recorder na het opstarten een zacht tikkend geluid maakt?
Kan een strip chart recorder na gebruik worden getest om te zien of die nog goed werkt?

VizComm™ F4 and VizComm™ F5 vragen

Hoe zet ik het apparaat aan?
Hoe weet ik of het apparaat naar behoren werkt?
Is de batterij oplaadbaar?
Kan ik het apparaat op afstand inschakelen?
Kan ik dit apparaat in een vliegtuig gebruiken?
Hoe moet ik het apparaat en de batterij op de juiste manier afvoeren?

VizComm Single-Use Tracker vragen

Hoe zet ik het apparaat aan?  
Hoe weet ik of het apparaat naar behoren werkt? 
Is de batterij oplaadbaar? 
Kan ik het apparaat op afstand inschakelen?
Wat is het beleid met betrekking tot retourzendingen en recycling van het apparaat?

VizComm GEO vragen

Hoe zet ik het apparaat aan?  
Hoe weet ik of het apparaat naar behoren werkt? 
Is de batterij oplaadbaar? 
Wat is het beleid met betrekking tot retourzendingen en recycling van het apparaat?

SensiGuard™ Tracks vragen

Wat is het webadres voor tracking? Welke browser moet ik gebruiken?    
Ik ben mijn wachtwoord vergeten, hoe kan ik het resetten?    
Waarom rapporteert mijn apparaat niet? 
Wat is een geofence?
Hoe stel ik het interval in?
Wat is Inferred Motion en waarin verschilt het van beweging?
Is SensiGuard Tracks beschikbaar als smartphone-app? 


TempTale Monitor antwoorden

V: Hoe registreert de TempTale monitor datums en tijden?
A:
De TempTale 4 monitors hebben een interne klok. Deze interne klok wordt ingesteld bij het configureren van de monitor. Dit gebeurt in de Sensitech fabriek. De computers die worden gebruikt om TT4 monitors te configureren, worden via internet gesynchroniseerd met een atoomklok. De interne klok van de TT4 monitor is ingesteld op Greenwich Mean Time (GMT). Wanneer de TT4 monitor wordt gedownload met de pc, worden de tijden voor alle registraties die zijn opgeslagen in de TT4 monitor berekend vanaf de starttijd. De plaatselijke tijdzone van de pc wordt gebruikt voor het omrekenen van de opgeslagen tijden naar de plaatselijk tijdzone.

V: Wat is de responstijd van de TempTale monitor?
A:
De responstijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals luchtstroom, temperatuurverandering en druk. Omdat omgevingen altijd verschillen, kan Sensitech geen specificaties voor responstijden geven.

V: Wat zijn de verschillende alarmtypes?
A:
Er zijn een aantal verschillende alarmtypen:

  • Tijd – enkele gebeurtenis: Alarm wordt weergegeven als de werkelijke temperatuur achtereenvolgend buiten het ideale bereik is gedurende een gespecificeerde tijd.
  • Tijd - cumulatief: Alarm wordt weergegeven als de werkelijke temperatuur buiten het ideale bereik is gedurende de hele gespecificeerde tijd. Het alarm zal afgaan voor cumulatieve achtereenvolgende en niet-achtereenvolgende gebeurtenissen waarbij de temperatuur buiten het bereik ligt.
  • Tijd & temp – enkele gebeurtenis: Alarm wordt weergegeven als de temperatuur achtereenvolgend buiten bereik is van de gespecificeerde graadminuten. Graadminuten zijn het verschil dat gemeten is in ºF/ºC tussen de werkelijke temperatuur en de ideale temperatuur vermenigvuldigd met de meetinterval (in minuten).
  • Tijd & temp - cumulatief: Alarm wordt weergegeven als de temperatuur achtereenvolgend of niet-achtereenvolgend buiten bereik is voor de gespecificeerde graadminuten.

V: Hoe worden TempTale monitors getest?
A:
Elke monitor wordt onderworpen aan een nauwkeurigheidstest voordat deze naar een klant wordt gestuurd. De tests worden uitgevoerd met een NIST®-traceerbare temperatuur- en/of vochtigheidskamer. Alle monitoren krijgen een nauwkeurigheidstest die uit drie punten bestaat. Extra informatie is beschikbaar in het validatiepakket dat beschikbaar is voor alle Sensitech-producten.

V: Hoe vaak moeten monitors worden gekalibreerd?
A:
TempTale monitors hebben een automatisch kalibrerend circuit. Dit betekent dat wanneer een monitor wordt gestart, de microprocessor de circuitweerstand bepaalt door een precisieweerstand te gebruiken in plaats van de thermistor. Hierdoor kan de monitor compenseren met de effecten die het elektronische circuit heeft op nauwkeurige temperatuurregistraties gedurende de levensduur van het product. Een goed gemaakte monitor heeft een nauwkeurigheid tussen +/- 0,5°C en +/- 1°C, afhankelijk van het temperatuurbereik waarin deze wordt gebruikt. Daarom hoeft een TempTale monitor gedurende zijn levensduur niet opnieuw te worden gekalibreerd.

V: Kan een TempTale monitor in een interface worden geplaatst wanneer de monitor niet in gebruik is?
A:
Nee. Haal de monitor altijd uit de interface wanneer dat wordt gevraagd. Als de monitor aangesloten blijft zonder dat er wordt gedownload of geconfigureerd, loopt de batterij leeg.

V: Kan ik de TempTale Dry Ice Probe monitor rechtstreeks in de droogijsomgeving plaatsen?
A:
Nee. Alleen de sonde is ontworpen voor deze omgeving. De monitor zelf werkt niet naar behoren als de batterij en/of de andere onderdelen worden blootgesteld aan temperaturen lager dan -30°C. De TT4 Probeless Dry Ice-monitor is ontworopen voor omgevingen met een temperatuur tot -80°C.

V: Wat is de verwachte levensduur van een TempTale monitor voor meervoudig gebruik?
A:
Een TempTale monitor voor meervoudig gebruik heeft een garantie van een jaar. Wij garanderen de levensduur van de batterij en de nauwkeurigheid van de monitor voor een periode van een jaar.

V: Moet ik extra documentatie toevoegen voor het verzenden van TempTale monitoren per vliegtuig, in verband met de lithiumbatterijen?
A:
Voor de meeste TempTale monitors hoeft u geen extra actie te ondernemen of documentatie toe te voegen bij het verzenden, vanwege de geringe omvang van de batterijen. In klantenservicebulletin 99, gepost in het support sectie op onze website, vindt u een overzicht van de modellen en de maximale aantallen die u kunt verzenden zonder dat u de zending van extra labels hoeft te voorzien. Ook staan daar de vereisten vermeld voor het geval dat u de zending wel van een label moet voorzien. Neem contact op met de klantenservice als u meer documentatie nodig hebt voor de batterijen. Al onze documentatie voldoet aan CFR Title 49 van de voorschriften inzake gevaarlijke stoffen.

Indicator antwoorden

V: Hoeveel dagen werken de temperatuurindicatoren?
A:
Temperatuurindicatoren zijn ontworpen voor verzendingen van relatief korte duur, van 10 tot 90 dagen. Voor het monitoren tijdens opslag werken sommige Sensitech temperatuurindicatoren langer, tot maximaal 3 jaar.

V: Zijn de temperatuurindicatoren waterbestendig?
A:
Ja. De behuizingen zijn stofdicht en verzegeld om het interne elektronische circuit te beschermen tegen spatwater.

V: Wat zijn de drempeltemperaturen en –tijden voor het activeren van alarmen binnen de indicatoren?
A:
Er zijn geen vooraf bepaalde tijden/temperaturen voor alarmen. Elke indicator wordt ingesteld vogens de unieke productvereisten van elke klant. De parameters voor temperatuur, tijd en het alarmtype (een enkele gebeurtenis of cumulatief) worden door de klant geselecteerd bij het plaatsen van een bestelling. Sensitech programmeert de indicatoren met deze waarden voordat de apparaten naar de klant worden verzonden.

V: Kan een TagAlert indicator worden geprogrammeerd met minder dan vier alarmen?
A:
Ja. Het apparaat kan worden geprogrammeerd met een, twee, drie of vier tijd- en temperatuuralarmen. De klant bepaalt het aantal en het type alarmen voor een bepaalde toepassing.

V: Hoe nauwkeurig zijn de elektronische temperatuurindicatoren?
A:
Alle indicatoren van Sensitech werken binnen een temperatuurbereik van +/- 0,5°C ten opzichte van de meest voorkomende temperaturen in last-mile cold chain distributieomgevingen. Buiten dit bereik is de nauwkeurigheid +/- 1,0°C. De tijdnauwkeurigheid voor alarmen is +/- enkele seconden per maand gebruik.

V: Wat is de responstijd van temperatuurindicatoren?
A:
Over het algemeen kunnen elektronische temperatuurindicatoren na ongeveer 10 minuten alle temperatuurveranderingen registreren.

V: Leggen de indicatoren de tijd vast waarop alarmstatussen worden geactiveerd?
A:
De FreezeAlert en ThermoAlert tonen een eenvoudig 'go, no-go'-pictogram op het scherm, dat de algemene status van geprogrammeerde alarmen aangeeft. Deze apparaten geven geen andere informatie aan. De TagAlert heeft een vergelijkbare weergave van algemene alarmstatus en een functie genaamd AlarmAlert™, die gedetailleerde tijdsinformatie biedt over het moment waarop het eerste alarm zich voordeed binnen een reis van 10 dagen.
De VaxAlert indicator biedt extra informatie over alarmen, met markeringen voor verstreken tijd voor maximaal negen unieke alarmgebeurtenissen en weergave van maximum-/minimumtemperaturen tijdens alarmgebeurtenissen.

V: Hoe lees ik de functie AlarmAlert op de TagAlert af?
A:
Als er een alarmsymbool op de TagAlert wordt weergegeven, biedt de functie AlarmAlert informatie over het eerste alarm dat is geactiveerd tijdens de eerste 10 dagen van de reis.
Druk op de Start-knop om te zien welk alarm als eerste is geactiveerd (er zijn maximaal vier alarmen die kunnen worden geactiveerd, afhankelijk van de programmering van de eenheid). Het alarm dat als eerste is geactiveerd wordt gedurende vier seconden knipperend weergegeven. Als er bijvoorbeeld gedurende vier seconden een '2' knippert, dan is Alarm 2 als eerste geactiveerd. Vervolgens wordt het volgende nummer weergegeven, dat de dag aan van de reis aanduidt waarop het alarm is geactiveerd. Als er meer dan één cijfer knippert, moeten die worden opgeteld om de dag te bepalen waarop het alarm is geactiveerd. Als er bijvoorbeeld een '2' en een '4' worden weergegeven, is het alarm geactiveerd op de zesde dag van de reis). Na twee seconden worden vervolgens knipperende cijfers weergegeven, die een dagdeel van 3 uur aangeven waarin het alarm is geactiveerd. Als er meer dan één cijfer knippert, moeten ze worden opgeteld om het dagdeel van 3 uur te bepalen waarin het alarm is geactiveerd (als er bijvoorbeeld een '2' en een '4' worden weergegeven, is het alarm geactiveerd in het zesde dagdeel van 3 uur tijdens de reis, dus tussen 15-18 uur na de start).

V: Kan de indicator worden geprogrammeerd in Fahrenheit?
A:
Nee. De alarmtemperatuurwaarden worden alleen in Celsius gegenereerd. Wanneer u een bestelling plaatst voor indicatoren moet u grenswaarden voor de alarmtemperatuur verstrekken in Celsius.

V: Kan ik een temperatuurindicator hergebruiken of herprogrammeren?
A:
Nee. Temperatuurindicatoren zijn eenvoudige, handige, rendabele elektronische monitoren voor éénmalig gebruik, die tijdens het fabricageproces worden geprogrammeerd met een klantspecifiek profiel. De apparaten hebben een beperkte levensduur en zijn niet herprogrammeerbaar.

V: Kan ik een TagAlert indicator stopzetten zodra die gestart is?
A: Ja. Er is een model van de TagAlert verkrijgbaar met een stopknop, waardoor de monitoren op de plaats van ontvangst kan worden stopgezet.

V: Kunnen indicatoren worden gebruikt in toepassingen met droog ijs?
A: Nee. De temperaturen van toepassingen met droog ijs kunnen -80°C bereiken, waardoor de batterij van de eenheid leegloopt en andere interne componenten kunnen beschadigen. De indicatoren zijn beperkt tot de temperatuurbereiken gespecificeerd op de datasheets.

V: Hoe valideert en verifieert Sensitech de prestaties van zijn indicatoren?
A:
Elk indicatorproduct wordt onderworpen aan een verscheidenheid aan interne kwaliteits-, nauwkeurigheids- en prestatietests, en aan onafhankelijke producttests- en validaties door derden. Deze uitgebreide tests garanderen de algehele nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van elk indicatorontwerp. Validatiespakketten met gedetailleerde testresultaten zijn beschikbaar voor inzage door de klant. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie. Daarnaast wordt elke door Sensitech geproduceerde indicator getest op temperatuurnauwkeurigheid en gecontroleerd volgens een NIST-traceerbare temperatuurnorm.

Strip Chart Recorder antwoorden

V: Is het normaal dat mijn strip chart recorder na het opstarten een zacht tikkend geluid maakt?
A:
Ja. Als de eenheid eenmaal goed is opgestart, wordt er door het bewegen van het raderwerk een zacht tikkend geluid geproduceerd. Dit dient ter bevestiging dat de eenheid is opgestart.

V: Kan een strip chart recorder na gebruik worden getest om te zien of die nog goed werkt?
A:
Ja; zolang alle onderdelen van de strip chart recorder goed werkend worden geretourneerd naar Sensitech, kan uw eenheid na gebruik op nauwkeurigheid van tijd en temperatuur worden getest.

VizComm F4 and VizComm F5 antwoorden

V: Hoe zet ik het apparaat aan?
A: VizComm F4
—Zet het apparaat aan door zachtjes op de knop met het draadkruis te drukken. De lampjes branden groen gedurende 4 seconden en gaan vervolgens knipperen om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.
VizComm F5—Zet het apparaat aan door 4 seconden lang op de knop met het draadkruis te drukken. Wanneer de groene lampjes knipperen, is het apparaat aan het opstarten.

V: Hoe weet ik of het apparaat naar behoren werkt?
A: STATUS CONTROLEREN
—Tik op de knop met het draadkruis om de batterijstatus (rechterled) en signaalsterkte (linkerled) te controleren. Als de lampjes niet knipperen, is het apparaat uit.

V: Is de batterij oplaadbaar?
A:
De meeste apparaten zijn uitgerust met een extern oplaadbare batterij. Neem contact op met de klantenondersteuning als u een oplader nodig hebt.

V: Kan ik het apparaat op afstand inschakelen?
A:
Nee. Het apparaat moet handmatig worden geactiveerd door op de knop met het draadkruis te drukken.

V: Kan ik dit apparaat in een vliegtuig gebruiken?
A:
Nee. De VizComm F4 en VizComm F5 voldoen niet aan de FAA.

V: Hoe moet ik het apparaat en de batterij op de juiste manier afvoeren?
A: 
Neem contact op met de technische ondersteuning voor verantwoorde recyclingopties.

VizComm Single-Use Tracker antwoorden

V: Hoe zet ik het apparaat aan?
A:
Trek aan het doorzichtige lipje aan de linkerkant van de tracker om het apparaat te activeren. Beide lampjes branden 1 tot 10 seconden om aan te geven dat de tracker is geactiveerd. Het GROENE batterijlampje knippert snel gedurende 30 tot 60 seconden, als bevestiging dat de tracker op de goede manier is opgestart.

V: Hoe weet ik of het apparaat naar behoren werkt?
A:
Tijdens het vastleggen van gegevens knipperen de lampjes van de tracker elke 10 seconden.

V: Is de batterij oplaadbaar?
A:
Nee. Dit apparaat is niet bedoeld om door de klant te worden opgeladen.

Kan ik het apparaat op afstand inschakelen?
A:
Nee. Het apparaat moet handmatig worden geactiveerd door het lipje uit het apparaat te trekken.

V: Wat is het beleid met betrekking tot retourzendingen en recycling van het apparaat?
A: 
Klanten kunnen deelnemen aan een retourprogramma of recycleprogramma en ontvangen retourpakketten of informatie over waar ze het apparaat kunnen inleveren voor recycling. Neem contact op met de klantenservice per e-mail of telefonisch op +1-512-225-6490 voor meer informatie over retourneren.

VizComm GEO antwoorden

V: Hoe zet ik het apparaat aan?
A:
Houd de groene knop Start een aantal seconden ingedrukt, totdat er een draaiend initialisatiepictogram wordt weergegeven op het display. Er knippert een groene led gedurende 30 tot 60 seconden.

V: Hoe weet ik of het apparaat naar behoren werkt?
A:
Plaats het apparaat op de zending wanneer het zonpictogram wordt weergegeven op het display. Gebruik de GEO Tracker niet als het zonpictogram niet wordt weergegeven.

V: Is de batterij oplaadbaar?
A:
Nee. Dit apparaat is niet bedoeld om door de klant te worden opgeladen.

V: Wat is het beleid met betrekking tot retourzendingen en recycling van het apparaat?
A: 
Klanten kunnen deelnemen aan een retourprogramma of recycleprogramma en ontvangen retourpakketten of informatie over waar ze het apparaat kunnen inleveren voor recycling. Neem contact op met de klantenservice per e-mail of telefonisch op 512-225-6490 voor meer informatie over retourneren.

SensiGuard Tracks antwoorden

V: Wat is het webadres voor tracking? Welke browser moet ik gebruiken?
A:
Het webadres van SensiGuard Tracks is https://fwi.trackingapp.net/login.htm. Google Chrome™, Apple® Safari, Mozilla Firefox®, en Internet Explorer® 9 bieden ondersteuning voor de geavanceerde functies van het trackingplatform.

V: Ik ben mijn wachtwoord vergeten, hoe kan ik het resetten?
A:
Open de trackingwebsite op uw computer en klik op de link “wachtwoord vergeten?” in het aanmeldvenster. Voer uw gebruikersnaam in (e-mailadres) en u krijgt een resetlink toegestuurd. Let op: mogelijk komt deze e-mail in uw spamfilter terecht.

V: Waarom rapporteert mijn apparaat niet?
A:
Neem contact op met de technische ondersteuning op +1-512-279-2522.

V: Wat is een geofence?
A:
Een virtuele geografische grens gedefinieerd door GPS- of RFID-technologie, waarmee een softwaregebeurtenis kan worden getriggerd wanneer een mobiel apparaat een bepaald gebied binnenkomt of verlaat.

V: Hoe stel ik het interval in?
A:
Meld u aan bij de Tracking-toepassing en open het dashboard van het apparaat. Daar kunt u de rapportage-interval instellen.

Q: Wat is Inferred Motion en waarin verschilt het van beweging?
A:
Inferred Motion is geen fysieke sensor in het apparaat. Het wordt berekend door SensiGuard Tracks aan de hand van een vergelijking van de huidige locatie ten opzichte van de vorige locaties. Op basis daarvan wordt de waarschijnlijkheid bepaald dat het apparaat daadwerkelijk is verplaatst. Een 'ja' geeft aan dat de huidige locatie verschilt van de vorige locatie en dat SensiGuard Tracks heeft berekend dat het verschil voldoende is om te kunnen stellen dat het apparaat zich verplaatst. Beweging: het apparaat detecteert kantel-/draaibewegingen en verandering van richting. Als er beweging wordt waargenomen, geeft deze sensor 'ja' aan.

V: Is SensiGuard Tracks beschikbaar als smartphone-app?
A:
SensiGuard Tracks is alleen beschikbaar als iPhone-app (SensiGuard Tracks). Er zijn momenteel geen plannen om een Android-app te maken, maar u kunt wel de browser op uw Android-apparaat gebruiken.